Niedziela, 2015-04-26  [Zaloguj] [Załóż konto]
Ładuję wyszukiwarkę Szamo.Info

Dotacje dla OPP rozdane

2012-03-30
Wczoraj na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły pojawiły się wyniki konkursu na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na rok 2012. Niżej przezentujemy zestawienie dotacji


W obszarze oświaty i kultury na zadania pod nazwą:
  
 
1.Podtrzymywanie tradycji narodowych oraz kultywowanie tradycji lokalnych.                                                      
2.Organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, przeglądów, konkursów i wystaw ze szczególnym uwzględnieniem promocji talentów i inicjatyw  lokalnych. 
3.Działania promujące i wspierające dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną.  
Wysokość dotacji 40 000.- zł
 
L.p. Wnioskodawca Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji
1 Wielkopolskie Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej Koło Szamotuły Organizacja wyjazdu młodzieży WSPAK 6 000,00 zł
2 Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji świąt wielkanocnych ,, Zajączek'' 750,00 zł
3 Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia ,, Świąteczny upominek'' 1 000,00 zł
4 Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Spotkanie integracyjno rozrywkowe ,,Przeżyj to sam'' 0,00 zł
5 Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski VII Artystyczny festiwal dzieci i młodzieży ,, Nasz świat'' 1 500,00 zł
6 Fundacja Kultury Zamek Górków XVI   Spotkania Zespołów Chóralnych ,, Świat Wacława z Szamotuł '' 5 000,00 zł
7 Fundacja Kultury Zamek Górków VI Ogólnopolski Konkurs Chórów im. Wacław z Szamotuł 2 600,00 zł
8 Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne Pomoc Zorganizowanie koncertu charytatywnego 3 600,00 zł
9 Stowarzyszenie Edukacji Społecznej EKOS Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie matematyki dla uczniów szkół Podstawowych ,, Złota Żabka'' (XII Edycja) i dla uczniów Gimnazjów ,,Złota Żaba'' (XIX Edycja) 1 000,00 zł
10 Ochotnicza Straż Pożarna w Przecławiu Organizacja  obchodów 90-Lecia Straży Pożarnej w Przecławiu 2 000,00 zł
11 Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Cantabile w Szamotułach Organizacja wydarzeń kulturalnych, udział chóru Cantabile w koncertach,konkursach i przeglądach muzycznych. 4 350,00 zł
12 Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru ,,Vivace'' Zespołu Szkół w Pamiątkowie Działania promujące i wspierające dzieci i młodzież szczególnie uzdolnianą 7 000,00 zł
13 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Szamotułach XVIII Rajd Niepodległości 700,00 zł
14 Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi X Festiwal Piosenki Seniorów ,,Wdzięczną piosenkę Panu graj'' Szamotuły 2012 4 500,00 zł
15 Polski Związek Działkowców Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Rejon Szamotuły Wyjazd na okręgowe i krajowe Dni Działkowca 0,00 zł
 
W obszarze kultury fizycznej na zadania pod nazwą:
1.Szkolenie sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej oraz organizowanie  obozów sportowych.
2.Wspieranie sportu masowego i rekreacji.          
3.Organizowanie oraz udział w rozgrywkach, zawodach i imprezach sportowych.
Kwota dotacji 280 000.- zł
 
L.p. Wnioskodawca Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji
1 Uczniowski Klub Sportowy Halszka przy Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach Szkolenie sportowe oraz organizacja rozgrywek,zawodów i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Szamotuły 1 500,00 zł
2 Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ Szamotulski AS 1 000,00 zł
3 Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ Senioriada 2 coroczny piknik rekreacyjny dla seniorów 1 000,00 zł
4 Pływacki Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,,ORKA'' w Szamotułach Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, udział w zawodach sportowych oraz zorganizowanie obozu sportowego dla zawodników Pływackiego Międzyszkolnego   Uczniowskiego Klubu Sportowego ORKA w Szamotułach 7 000,00 zł
5 Ludowy Klub Sportowy Kłos Gałowo Szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży poprzez organizowanie imprez, udział w rozgrywkach, zawodach i imprezach sportowych 25 000,00 zł
6 Uczniowski Klub Sportowy Pamiątkowo Szkolenie sportowe w szczególności dzieci i młodzieży,również niepełnosprawnej oraz organizowanie obozów sportowych 20 000,00 zł
7 Uczniowski Klub Sportowy Pamiątkowo Organizowanie oraz udział w rozgrywkach, zawodach i imprezach sportowych 3 500,00 zł
8 Polski Związek Wędkarski Koło  Miejsko Gminne nr 126 Sum Organizowanie oraz udział w rozgrywkach, zawodach i imprezach sportowych 1 500,00 zł
9 Młodzieżowy Klub Tenisowy Szamotuły Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,Szkolenie sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej oraz organizowanie  obozów sportowych. Organizowanie oraz udział w rozgrywkach, zawodach i imprezach sportowych 35 000,00 zł
10 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Szamotułach Międzyszkolna Liga Imprez na Orientację 500,00 zł
11 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Szamotułach XIII Szamotulska impreza na orientację ,SAMINO-2012' 500,00 zł
12 Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Poznań Letni obóz sportowy Olimpiad Specjalnych, Zimowy obóz sportowy Olimpiad Specjalnych 2 000,00 zł
13 Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Poznań Organizacja regionalnego mityngu pływackiego olimpiad specjalnych 3 000,00 zł
14 Uczniowski Klub Sportowy Baborowo Wspieranie sportu masowego i rekreacji 1 000,00 zł
15 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd oddziału w Szamotułach Rowerowy rajd na raty ,,Dookoła Szamotuł'' 500,00 zł
16 Ogniska Szachowe Baszta Szamotuły  Szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział w rozgrywkach, zawodach i imprezach sportowych 4 000,00 zł
17 Miejski Klub Sportowy  Sparta Szamotuł Organizowanie imprez sportowych, obchody 90-Lecia Klubu MKS Sparta Szamotuły 5 000,00 zł
18 Uczniowski Klub Sportowy Herkules Otorowo Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zajęć sportowych i organizację zawodów. Uczestnictwo w imprezach sportowych. 2 000,00 zł
19 Szkoła Piłki Nożnej Szamotuły Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,organizowanie obozów sportowych, organizowanie oraz udział w rozgrywkach,zawodach i imprezach sportowych 23 000,00 zł
20 Miejski Klub Sportowy  Sparta Szamotuł Szkolenie sportowe , organizowanie oraz udział w rozgrywkach,zawodach i imprezach sportowych 44 000,00 zł
21 Uczniowski Klub Sportowy Szamotulanin Szkolenie sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach sportowych oraz organizowanie obozów sportowych 27 000,00 zł
22 Ludowy Zespół Sportowy Park Śmiłowo Organizowanie oraz udział w rozgrywkach,  i imprezach sportowych 3 000,00 zł
23 Międzyszkolny Klub Sportowy Baszta Szamotuły Organizacja i prowadzenie zajęć treningowych z lekkiej atletyki dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 w Szamotułach 12 000,00 zł
24 Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne ,,Pomoc'' Półkolonie letnie dla dzieci ( obóz dochodzeniowy) 3 500,00 zł
25 Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Cykliści XIII Rajd Rowerowy im. Tadeusza Baka,Międzynarodowy Rajd Rowerowy UECT  w Gijon (Hiszpania) 2 000,00 zł
26 Ludowy Zespół Sportowy Otorowo Organizacja i udział w rozgrywkach,zawodach i imprezach sportowych 5 000,00 zł
27 Klub Sportowy Kąsinowo Organizacja i udział w rozgrywkach,zawodach i imprezach sportowych 6 500,00 zł
28 Klub Sportowy Kąsinowo Organizacja Turnieju z okazji 10-Lecia Klubu 1 000,00 zł
29 Polski Związek Wędkarski Koło Nr 125 Szamotuły-Miasto Organizacja oraz udział w rozgrywkach,zawodach i imprezach sportowych 1 500,00 zł
30 Klub Szermierczy Szpada Szamotuły Szamotuły Wielkopolską Stolicą Szpady 6 000,00 zł
31 Szamotulski Klub Karate  Szkolenie sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej 3 000,00 zł
32 Szamotulski Klub Tenisowy Korty Tenisowe przy Basenie Letnia Szkoła Tenisa 2 500,00 zł
33 Szamotulski Klub Tenisowy Korty Tenisowe przy Basenie  Szkolenie sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej oraz organizowanie obozów sportowych 3 000,00 zł
34 Uczniowski Klub Sportowy Trójka w Szamotułach Szkolenie sportowe oraz organizowanie rozgrywek,zawodów,obozów i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży ze środowiska Szkoły Podstawowej nr 3 w Szamotułach 4 000,00 zł
35 Szamotulski Klub Tenisowy Korty Tenisowe przy Basenie Mistrzostwa Szamotuł w Tenisie Ziemnym 1 500,00 zł
36 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko ,,Wacław'' Wspieranie sportu masowego i rekreacji, utrzymanie kortów tenisowych przy ul. Wojska Polskiego. 3 000,00 zł
37 Ludowy Klub Sportowy Baborówko Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych 7 000,00 zł
38 Fundacja Kultury Zamek Górków w Szamotułach Ogólnopolskie Turnieje Mini siatkówki 2012 800,00 zł
39 Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Festyn sportowo- rekreacyjny ,,Taka ryba'' 1 000,00 zł
40 Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski XI Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 1 700,00 zł
41 Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu Udział Okręgowego Klubu Wędkarstwa Rzutowego ,,Castingsport Poznań'' w Szamotułach w zawodach rzutowych Pucharu Polski oraz w Rzutowych Mistrzostwach Polski 2012 0,00 zł
42 Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu Międzynarodowe Zawody Rzutowe Pucharu Świata Szamotuły 201 ,,Casting World Cup – Szamotuły 2012'' 4 000,00 zł
 
W obszarze turystyki i wypoczynku na zadania pod nazwą:
1.Organizowanie aktywnego wypoczynku w szczególności  dzieci i młodzieży oraz osób starszych.                          
2.Wspieranie działalności turystycznej i wychowawczej.
3.Prowadzenie punktu informacji turystycznej.                                                
Wysokość dotacji 35 000.- zł
 
L.p. Wnioskodawca Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji
1 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Szamotułach Konkurs na najaktywniejszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny PTTK 500,00 zł
2 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Szamotułach  Prowadzenie centrum informacji turystycznej 6 500,00 zł
3 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Szamotułach XXIII  Zlot Miłośników Puszczy Noteckiej 500,00 zł
4 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Szamotułach Wycieczki autokarowe - ,,Poznajemy Wielkopolskę i Poznaj Poznań'' 1 000,00 zł
5 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Szamotułach XXXVII Wojewódzki Rajd Turystyczny po Regionie Szamotulskim 1 000,00 zł
6 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Szamotułach LIII Ogólnopolski Wysoko kwalifikowany Rajd Pieszy ,,Puszcza Notecka 2012'' 3 000,00 zł
7 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Szamotułach XXXIII Wielkopolski Zlot Turystów ,,Na Powitanie Jesieni'' 800,00 zł
8 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Szamotułach VII Rajd Mikołajkowy 600,00 zł
9 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Szamotułach Wieczory krajoznawcze 500,00 zł
10 Parafia Rzymsko-Katolicka św. Krzyża w Szamotułach Parafialny festyn rodzinny 1 800,00 zł
11 Polski Związek Emerytów  Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Szamotułach   Wspieranie działalności turystycznej i wychowawczej 2 700,00 zł
12 Parafia Rzymsko Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Bpa Wyjazd szkoleniowo-rekreacyjny 500,00 zł
13 Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vivace Zespołu Szkół w Pamiątkowie Organizowanie aktywnego wypoczynku  dzieci i młodzieży 2 000,00 zł
14 Związek Harcerstwa Polskiego 10 Środowiskowy Szczep Harcerski Antydes Hufiec Szamotuły Obóz letni dla drużyn harcerskich i gromad zuchowych 7 900,00 zł
15 Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Wycieczka edukacyj no- krajoznawcza z wizytą w Gdańsku i Szwecji 2 700,00 zł
16 Uczniowski Klub Sportowy Herkules Otorowo Zorganizowanie i przeprowadzenie zimowiska dochodzeniowego w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży z Otorowa i okolic 0,00 zł
17 Uczniowski Klub Sportowy Herkules Otorowo Zorganizowanie i przeprowadzenie obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z Otorowa i okolic 3 000,00 zł
18 Rodzinny Ogród Działkowy ,,Nad Strumykiem'' Remonty w ogrodzie i poprawa bezpieczeństwa 0,00 zł
 
 
W obszarze pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej  na zadania pod nazwą:
1.Wspieranie osób potrzebujących – bezpośrednia rzeczowa oraz niematerialna   ( usługowa) pomoc dla osób potrzebujących.
2.Prowadzenie działań integracyjnych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
3.Wspieranie działań edukacyjnych zapobiegających patologiom.
Kwota dotacji 76 400.- zł
 
 
L.p. Wnioskodawca Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji
1 Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Integracja osób niepełnosprawnych poprzez kulturę, wypoczynek,turystykę i rehabilitację. 8 200,00 zł
2 Parafia Rzymskokatolicka Św. Krzyża w Szamotułach Obóz ministrantów 2 800,00 zł
3 Parafia Rzymskokatolicka Św. Krzyża w Szamotułach Wigilia dla bezdomnych i samotnych 5 100,00 zł
4 Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowadzenie jadłodajni w 2012 roku 45 600,00 zł
5 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Halszka Wyjazd rehabilitacyjny-poznawczy i integracyjny dla niepełnosprawnych osób chorych na cukrzycę 1 000,00 zł
6 Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne Pomoc Zapewnienie posiłków osobom biednym 6 600,00 zł
7 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Szamotułach Prowadzenie działań integracyjnych  na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. 2 300,00 zł
8 Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Bpa Zajęcia profilaktyczne dla ministrantów 3 000,00 zł
9 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne Szamotuły Spotkanie integracyjne kombatantów w Świebodzinie i Międzyrzeczu.  Spotkanie świąteczno noworoczne. 1 800,00 zł
 
 
W obszarze pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej  na zadanie pod nazwą:
Aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych poprzez wsparcie systemu kształcenia ustawicznego.                                  Kwota dotacji 45 000.- zł
 
 
L.p. Wnioskodawca Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji
1 Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Ks. Piotra Skargi w Szamotułach Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 45 000,00 zł
 
W obszarze profilaktyki i ochrony zdrowia, integracji i opieki nad osobami dotkniętymi utratą zdrowia na zadanie pod nazwą: Zorganizowanie Zlotu Abstynenckiego jako imprezy propagującej trzeźwość i abstynencję w środowisku lokalnym.
Wysokość dotacji 4 000.- zł.
 
 
L.p. Wnioskodawca Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji
1 Szamotulskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta Czas Zorganizowanie Zlotu Abstynenckiego jako imprezy propagującej trzeźwość i abstynencję
w środowisku lokalnym
4 000.- zł
 
 
W obszarze profilaktyki i ochrony zdrowia, integracji i opieki nad osobami dotkniętymi utratą zdrowia na zadanie pod nazwą:
Organizowanie i współorganizowanie obozów, półkolonii i innych form zorganizowanego wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz socjoterapeutycznym.
 Kwota dotacji 35 000.- zł
 
L.p. Wnioskodawca Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji
1 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. MBP i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach Półkolonia parafialna w okresie ferii letnich 4 500,00 zł
2 Ludowy Klub Sportowy Baborówko  Organizowanie i współorganizowanie obozów, półkolonii i innych form zorganizowanego wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz socjoterapeutycznym 3 200,00 zł
3 Parafia Rzymsko-Katolicka św. Krzyża w Szamotułach  Organizowanie i współorganizowanie obozów, półkolonii i innych form zorganizowanego wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz socjoterapeutycznym 9 000,00 zł
4 Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Zatopiony skarb – wyjazdowe warsztaty radzenia sobie z agresją i przemocą. 3 000,00 zł
5 Uczniowski Klub Sportowy Pamiątkowo  Organizowanie i współorganizowanie obozów, półkolonii i innych form zorganizowanego wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz socjoterapeutycznym 11 000,00 zł
6 Uczniowski Klub Sportowy Trójka  Organizowanie i współorganizowanie obozów, półkolonii i innych form zorganizowanego wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz socjoterapeutycznym 4 300,00 zł
 
 
 
W obszarze profilaktyki i ochrony zdrowia, integracji i opieki nad osobami dotkniętymi utratą zdrowia na zadanie pod nazwą: Organizowanie, jako elementu działań profilaktycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego, zapobiegających powstawaniu patologii społecznej.
Kwota dotacji 15 000.- zł
 
L.p. Wnioskodawca Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji
1 Szkoła Piłki Nożnej Szamotuły Organizowanie, jako elementu działań profilaktycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego, zapobiegających powstawaniu patologii społecznej. 4 200,00 zł
2 Parafia Rzymsko-Katolicka św. Krzyża w Szamotułach Pozalekcyjne zajęcia sportowe 2 300,00 zł
3 Uczniowski Klub Sportowy Pamiątkowo Organizowanie, jako elementu działań profilaktycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego, zapobiegających powstawaniu patologii społecznej. 5 000,00 zł
4 Uczniowski Klub Sportowy Herkules Otorowo Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych 3 500,00 zł
 
 
 
W obszarze profilaktyki i ochrony zdrowia, integracji i opieki nad osobami dotkniętymi utratą zdrowia na zadania pod nazwą: 
1.Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia.
2. Profilaktyka zdrowotna mieszkańców miasta i gminy Szamotuły.
3.Edukacja w zakresie ochrony zdrowia  dzieci i młodzieży.
4. Prowadzenie opieki hospicyjnej w domu chorych mieszkańców Gminy Szamotuły. 
Kwota dotacji 35 000.- zł
 
 
L.p. Wnioskodawca Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji
1 Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ,, Uśmiech poprzez rehabilitację'' 5 500,00 zł
2 Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Letni turnus rehabilitacyjny podopiecznych stowarzyszenia 5 200,00 zł
3 Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w Szamotułach Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia 3 100,00 zł
4 Stowarzyszenie Amazonek Halszka Amazonki nadzieją chorych na raka 9 200,00 zł
5 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Halszka Warsztaty edukacyjne ,, Zdążyć przed cukrzycą'' 1 500,00 zł
6 Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne Pomoc Prowadzenie opieki paliatywnej i wypożyczalnia sprzętu medycznego 10 500,00 zł
 
 

KOMENTARZE(0)

Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy zawierających wulgaryzmy i inne nie stosowne wypowiedzi oraz nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w komentarzach.
 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia.
Strona 1 z 0 > >>
Odwiedziny: 2437390  ,